Toggle Bar

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Numer w wykazie prac - UD 24, Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Data utworzenia:19-03-2024, Działy: zabezpieczenie społeczne, Status projektu: otwarty, Wykaz prac legislacyjnych: Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rządowy proces legislacyjny

Materiały: Matryka US pomoc społeczna

Developed in conjunction with Joomla extensions.