Toggle Bar

Statystyki sądowe 2023: potwierdzenie strukturalnego wzrostu liczby spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości

Częściowe przekazanie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości w sprawach prejudycjalnych Sądowi (którego skład został w ostatnich latach podwojony) pozwoli lepiej zrównoważyć obciążenie pracą obu organów.

Przestępstwa związane ze zorganizowanymi wyłudzeniami podatku od towarów i usług (VAT) w praktyce sądowej

Problematyka zwalczania nadużyć związanych z wyłudzeniami podatku od towarów i usług (VAT) w polskim systemie prawnym jest obecna od wprowadzenia tego rodzaju podatku do obrotu gospodarczego w 1993 r. Jednak pierwsze przepisy karne dotyczące ścigania tego rodzaju czynów pojawiły się dopiero w 1997 r., gdy do Ustawy Karnej Skarbowej wprowadzono przepisy odwołujące się wprost do zachowań naruszających obowiązki określone w ustawie o podatku od towarów i usług.

Developed in conjunction with Joomla extensions.