Toggle Bar

Kary za naruszenia przepisów RODO

Jedynym podmiotem uprawnionym do przeprowadzania kontroli w Polsce, w zakresie nieprawidłowości związanych z ochroną danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Dopiero na przestrzeni ostatnich lat przekonaliśmy się, co naprawdę oznaczają dla firm naruszenia zasad ochrony danych. Na firmy nakładano dotkliwe kary pieniężne.

Ponadto – poza grzywnami – przedsiębiorstwa mogą zostać zmuszone do podjęcia innych działań. Organy mogą na przykład zobowiązać je do modyfikacji i adaptacji procedur. 

 

RODO daje organowi nadzorczemu możliwość nałożenia administracyjnych kar pieniężnych w wysokości:

  • do 10 000 000 EUR lub do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego (zastosowanie ma kwota wyższa) za np.: nieprawidłowości w zakresie powierzenia przetwarzania danych czy niewłaściwe prowadzenie rejestru czynności przetwarzania lub jego brak;

     

  • do 20 000 000 EUR lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego (zastosowanie ma kwota wyższa) za np.: przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z zasadami RODO, przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej czy niedotrzymanie warunków wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. warunku dobrowolności zgody).

Developed in conjunction with Joomla extensions.