Toggle Bar

Projekt ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia

Numer w wykazie prac - UD 11, Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Data utworzenia: 14-03-2024, Status projektu: otwarty, Wykaz prac legislacyjnych: Projekt procedowany poza wykazem prac legislacyjnych.

Rządowy proces legislacyjny

Materiały: Metryka

Developed in conjunction with Joomla extensions.